princíp fungovania

Princíp fyzikálnej úpravy vody nie je nový, prvý patent sa objavil na prelome storočia. Systém  Scalewatcher™ uplatnil túto znalosť v 21. storočí použitím elektrických a magnetických polí. Elektronická jednotka funguje vysielaním modulovaného signálu riadeného počítačom, ktorý rozhýbe vápnik a ďalšie minerály, spôsobí ich oddelenie od roztoku a zostanú viazané. Táto akcia zastaví akékoľvek ďalšie hromadenie vodného kameňa tým, že bráni molekulám priľnúť na akýkoľvek povrch. Taktiež sa zvyšuje schopnosť vody rozpúšťať minerály, preto sa vodný kameň znova rozpustí do vody a postupne sa odstráni. princíp fungovania